สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง       เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อแจ้งข้อราชการ มอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม รวมทั้ง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ