การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) “ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 นายอดุลย์ ภูปลื้ม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) “ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเชิญ ผศ.ดร.มานิตย์ อาษานอก , ผศ.ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ เป็นวิทยากรการบรรยาย โดยมี ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติการประชุม ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม