ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ

ด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี ได้ประกาศข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ทรัพยากรถ้ำของประเทศไทยได้รับการคุ้มครองและปกป้องดูแลพื้นฐาน รวมทั้งได้รับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและนำไปสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนต่อไป รายละเอียดดังแนบ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ