ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอภักดีชุมพล”

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563   เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพล จัดกิจกรรม “ผอ.เขต พบเพื่อนครู อำเภอภักดีชุมพล” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับฟังนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาใช้พัฒนางานอย่างมีคุณภาพส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “ถอดบทเรียนอันยิ่งใหญ่จากใจธนชน”