สพป.เลย เขต ๒ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยบริษัท SOUL ZEN

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สพป.เลย เขต ๒    นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัด    โดยบริษัท SOUL ZEN  COP จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางออร์แกนิค ในประเทศไทย  มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐.-บาท  รวม ๑๐,๐๐๐.-บาท  โดยสำนักงานเขตฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับทุน จำนวน  ๑๐ คน ครอบคลุมทุกอำเภอในเขตบริการศึกษาของ สพป.เลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ได้    ทำการมอบทุนแก่นักเรียนและให้โอวาท ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนในวันนี้ได้นำทุนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือจะนำไปเปิดบัญชีเป็นเงินฝากเพื่อเป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่ง และสำหรับใช้จ่ายในครอบครัว  ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน และครูที่ได้เห็นความสำคัญที่ได้เสียสละเวลานำนักเรียนมารับทุน  ถึงแม้ระยะทางจะห่างไกล และขอฝากให้นักเรียนที่ได้รับทุนทุกคนได้เขียนจดหมายขอบคุณถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบโอกาสดี ๆให้กับเราในครั้งนี้