หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี 2562

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานของไทยจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี 2562 จำนวน 33 หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี2562