สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Round Table Meeting โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานประชุมปฏิบัติการ Round Table Meeting โดย นางสาวฮุสนา เงินเจริญ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง