รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีรับมอบทุนการศึกษา สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและห้องส้วมโรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น

รองวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีรับมอบทุนการศึกษา สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและห้องส้วมโรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้นจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร