สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำเสนอกระบวนการทำงาน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ที่มาฝึกประสบการณ์จริง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้นำเสนอกระบวนการทำงาน นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และศึกษาเอกสาร / ภาระงาน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ที่มาฝึกประสบการณ์จริง ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learnimg) ระหว่างวันที่ 5-19 กันยายน 2563 (ระยะเวลา 15 วัน) โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมนำเสนอกระบวนการทำงานในครั้งนี้ด้วย//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว