2 คลิปผลงาน “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” สพม.19 ตัวแทน จ.เลย ได้ลุ้นต่อระดับประทศ

นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดการประกวดคลิปวีดีโอ สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศ/อายุ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเลย จำนวน 3 คลิปผลงาน เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลโดยผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน 60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) และไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ นั้น

ผลงาน “คนง่ายง่าย หรือมักง่าย” โรงเรียนบ้านคอนสา
ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
“My Diary บันทึกของผม” โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด ได้พิจารณาตัดสินเป็นที่เรียบร้อยร้อยแล้ว ปรากฏว่า ผลงาน “คนง่ายง่าย หรือมักง่าย” จากโรงเรียนบ้านคอนสา อ.ปากชม จ.เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ผลงาน “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” จากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ผลงาน “My Diary บันทึกของผม” จากโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  และรางวัลชมเชย รางวัลพิเศษที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยจัดเพิ่มเติ่ม 2 รางวัล คือ  ผลงาน “ให้” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลงาน “Help ful” จากโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จะจัดพิธีมอบรางวัลสำหรับคลิปที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนจังหวัดเลยทั้ง 3 ผลงาน โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต่อไป

………………………………………….