ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 บรรยายพิเศษ 29 กระบวนท่าในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ให้ประสบผลสำเร็จ

วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 16.00-16.40 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 บรรยายพิเศษ 29 กระบวนท่าในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ให้ประสบผลสำเร็จการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning)  ณ ห้องประชุมโปงลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)