สพม.39 หน่วยฝึกประสบการณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39” ให้กับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) หน่วยฝึกประสบการณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ) จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39