สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้              นายฉลาด อาจสนาม ผอ.รร.ศาลาสามัคคี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวพฐ.” ซึ่งส่งสัญญาณจากส่วนกลาง สพฐ.ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายและนำมาสู่การปฏิบัติ พร้อมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดแนวปฏิบัติของ สพฐ. ทั้งในสถานศึกษาและครอบครัวนักเรียน พร้อมแจ้งข้อราชการนำสู่การพัฒนา     การจัด การเรียนการสอน และพัฒนาการศึกษาต่อไป