++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 คัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 /2564 ++

^^วันพุธ  ที่ 9   เดือนกันยายน  พ.ศ.2563  เวลา 14.00 น. นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผอ.กลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต  1 เป็นประธานในการประชุมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองผู้อำนวยการ ชั้น 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน