ร.ร.ผาอินทร์แปลงวิทยา สพม.19 รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ และนายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมแสดงความยินดีกับนายดิเรก ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ที่เข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง กับนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในที่ีประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก
…………………………….