สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 10 กันยายน 2563  นางวนิดา  สุนคร  ผอ.กลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยต้อนนาฝาย,ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา/ครูและนักเรียน ในนามตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ”