โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม (ระดับประเทศ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม (ระดับประเทศ) จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายจิตติพงษ์ ธิโนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และครูสุธิรา แก้วมูล หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้ารับโล่รางวัลจาก นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563