ออกนิเทศติดตาม บูรณาการตามโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ออกนิเทศติดตาม บูรณาการตามโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) และนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์ร่วมนิเทศติดตามในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)