สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอภูเขียว

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายฉลาด อาจสนาม ผอ.รร.ศาลาสามัคคี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้การต้อนรับ นายสุริเยศ บุญศรีแก้ว และคณะ เข้าเยี่ยมและรับฟังเสียงปัญหาจากหน่วยงานราชการ ตามโครงการรับฟังเสียงลูกค้ารายสำคัญ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า การให้บริการต่างๆพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของ การไฟฟ้าต่อไป