ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนารอง ผอ.สถานศึกษา สพป.กระบี่

ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมคณะ ประกอบด้วย    ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงาน   ให้การต้อนรับ นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อม นายธัชชเวชน์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะดำเนินงานและผู้เข้ารับการพัฒนาฯ หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ กลุ่ม P11 นำโดยนายกิติกร  ศิรินิกร ประธานรุ่น P11 พร้อมคณะ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน  ที่เข้าฝึกประสบการณ์เรียนรู้สภาพจริง ระยะที่ 2  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ระหว่างวันที่ 1-15  กันยายน 2563