สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เจ้าภาพเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา (Rakpongprai Network : RN) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา (Rakpongprai Network : RN) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครูวิทยากรรักษ์พงไพร (ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี และกาฬสินธุ์) ระหว่างวันที่ 14-15
กันยายน 2563 ณ เฮือนกาฬสินธุ์-สวนดอนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)