สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมงาน TEP@Rayong ร่วมเปลี่ยนการศึกษาระยอง

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงาน TEP@Rayong ร่วมเปลี่ยนการศึกษาระยอง วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมความ ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายการศึกษาไทย และภาคีเพื่อการศึกษาในจังหวัดระยอง รวมถึงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ โรงเรียน อัสสัมชัญระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง