ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับฟังสรุปการฝึกประสบการณ์สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ผู้รับการการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2

15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
และนายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 วิทยากรพี่เลี้ยงกลุ่ม P 8
รับฟังการบรรยายสรุปการฝึกประสบการณ์สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ผู้รับการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมโปงลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)