นำเสนอนิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จ ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางวิภา สายรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ร่วมนำเสนอนิทรรศการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จ ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี