สพม.14 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2563  โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ ณ โรงแรมซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

+++++นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กล่าวรายงานในการจัดงานในครั้งนี้ว่า ปีงบประมาณ 2563  มีข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 49 ราย ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้รับราชการและอุทิศตน   เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษาเกิดคุณประโยชน์เหลือคณานับต่อวงการศึกษาของจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง และประเทศชาติ  เป็นผู้อุทิศตน รวมถึงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความก้าวหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ตลอดระยะเวลายาวนาน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และถือเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนถึงวันเกษียณอายุราชการ สำนักงานเขตพื้นที่-การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  จึงได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้    เรวดี….ภาพ / ข่าว