สพม.19 ร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ.2563

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ.2563 และร่วมนำเสนอผลงานจังหวัดเลย TO BE NUMBER ONE ประกวดระดับประเทศ ร่วมกับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และนางพรผกา ศิริบุรี แรงงานจังหวัดเลย พร้อมเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2563 ณ ฮอลล์ 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแฟ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

………………………………………………..