ยินดีต้อนรับ นางสาวกัณทิมา ลือกิจนา นักทรัพยากรบุคคล เข้าสู่ครอบครัว สพป.สระบุรี เขต ๒

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดย นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  พร้อมด้วย นางวราภรณ์  ศรีภานุมาต  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกัณทิมา  ลือกิจนา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยมี นายบัณฑิต  แกล้วกล้า  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมให้กำลังใจ  ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒