ผอ.สพม.39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พร้อมมอบแนวทางการบริหารจัดการศึกษา เพื่อนำไปขับเคลื่อนในกาiพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และพบปะพูดคุยกับนักเรียน โดยมีนายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และคณะครูให้การต้อนรับ