เพื่อสุขภาพที่ดี สพม.35 นำบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ตรวจสุขภาพประจำปี 2563  ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องปันเจิง สพม.35 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจ รวม 30 คน โดยกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้บริหารดำเนินการครั้งนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของเรื่อง