สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ

>>>>>>วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 15:30น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายเจริญ บุญชะนะ ผอ.รร.อนุบาลระแงะ รักษาราชการแทน พร้อมด้วยนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการกองทุนการศึกษาทุนพระราชทาน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและโครงงานต่างๆของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านสาเมาะ สังกัด สพ.นราธิวาส เขต 3