สพป.ลำพูน เขต 2 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ( C.B.T.C)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ( C.B.T.C) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจุดหมาย หลักการ วิธีการและกระบวนการฝึกอบรมเยาวชนแผนใหม่ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก สามารถนำหลักการ วิธีการ และทักษะทางลูกเสือ มาวางแผนการสอนและจัดกิจกรรมทางการลูกเสือในสถานศึกษาและสามารถบริหาร ,ดำเนินงานในกองลูกเสือของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง จำนวน 103 นาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน