การประเมินนักเรียนเพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่วะวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​35 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน​ ประจำปี​ 2563  เข้าประเมินนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ มัธยมศึกษาตอนต้น​ นำโดย​ นางนภาพร​ แสงนิล​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​35 และคณะกรรมการประกอบด้วย​ นายโกศล​ สินธุบุญ​ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​, นางวราภรณ์​ เชื้อน้อย​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ​, นายลัญจกร​ ผลวัฒนะ​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ​, นายพีรวุทธิ์​  สีตาบุตร​ ศึกษานิเทศก์​ชำนาญการ​

ร่วมประเมินนักเรียนฯ​ ณ​ โรงเรียนแม่วะวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​ลำปาง​ เขต​ 2 ในวันที่​ 16 กันยายน​ 2563​ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน​ คณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้เกียรติ​ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา​ คณะนักเรียนร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน​

พีรวุทธิ์  สีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ