นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.35 เป็นวิทยากรโครงการศึกษาดูงานสู่มาตรฐานสากล

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการศึกษาดูงานการศึกษา สู่มาตรฐานสากลและศิลปวัฒนธรรม จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน