ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานปิดงานและตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ซึ่งมีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานปิดงานและตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ซึ่งมีผลการประเมิน ITA Onlne ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูงสุด ลำดับที่ 2 ของประเทศ ลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี