สพม.19 ฝึกทักษะพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี เหล่าอากาศ ม.1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ที่ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู นายไพโรจน์ พรหมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกวิชาพิเศษลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ (เหล่าอากาศ) ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในสังกัดกองลูกเสือโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ หนองบัวลำภู จำนวนกว่า 200 คน  โดยนาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน 23 กองทัพอากาศ จังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้ นาวาอากาศโท จีรพงศ์ ทองโคตร หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 23 ให้ความอนุเคราะห์อำนวยการฝึกอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ได้มีนายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ หนองบัวลำภู สพม.19