สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน ๓ ราย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสุดาพร หงษ์นคร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ ราย 

เมื่้อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสุดาพร หงส์นคร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนหน่วยงานมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ คน ดังนี้ เด็กชายน้ำเพชร ศรีวิชา กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ , เด็กชายวรากร ศรีวิชา กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ เด็กชายธนภูมิ ศรีวิชา ชั้นอนุบาล ๒ โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ คนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ บาท