สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา การประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) พร้อมรับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท ในพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้กับเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ใน“โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights) วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ
#ครูที่ปรึกษากิจกรรม นายธีระยุทธ ไชยชนะ
นางเหมือนฝัน นามปัน