ศธ.กำกับติดตามการป้องกัน โควิด 19 และระบบดูแลนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ศธ.กำกับติดตามการป้องกัน โควิด 19 และระบบดูแลนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมากำกับติดตามการดำเนินงานเตรียมการป้องกันและรับมือการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการประชาสัมพันธ์งานของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ถูกละเมิดทางเพศกระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) ที่สพป.เชียงใหม่ เขต 2

โดยดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมกำกับติดตามพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการดำเนินงานดังกล่าวและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิดทางเพศ (ศคพ.) เพื่อป้องกันและประสานการทำงานให้มีประสิทธิภาพเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 องแม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ดำเนินการเปิดภาคเรียนการสอนแบบ on-site เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยให้นักเรียนทุกคนเรียนตามปกติและปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด