ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากมลาไสย โดยประชุมผู้บริหารและคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายยงยุทธ พรหมแก้วพรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากมลาไสย โดยประชุมผู้บริหารและคณะครู
ชั้นประถมศึกษาปีที3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์