ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานมอบเกียรติบัตร สรภัญญะต้านโควิด 19 พร้อมมอบโต๊ะโคมไฟตามโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานมอบเกียรติบัตร สรภัญญะต้านโควิด 19 พร้อมมอบโต๊ะโคมไฟตามโครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน จำนวน 147 ชุด ให้กับโรงเรียนสำเริงวิทยา อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)