รร.อมก๋อยวิทยาคม รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีครูและนักเรียนเข้ารับรางวัล ดังนี้
1. นายภานุพงศ์ วงค์น้อย (คุณครูผู้ควบคุมทีม)
2. นางสาวกัญญารัตน์ ปรัชญาภูวดล (นักเรียน)
3. นางสาวชมพูนุช กมุทพยุง (นักเรียน)
4. นางสาวพิทยารัตน์ อมตปรีชา (นักเรียน)