สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประจำปี 2563 

วันที่  23  กันยายน  2563   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2563 นี้   เพื่อชี้แจง วางแผนและมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ