++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.63 +++

 ^^^วันพฤหัสบดี  ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ณ  ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน/

ธีรธิดา พรหมมาแบน