เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 24 กันยายน 2563  นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ    เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ที่ครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวนทั้งสิ้น 181 ราย  ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ