ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ พบเพื่อนครูสหวิทยศึกษาวังสีทา..

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สหวิทยศึกษาวังสีทา ในโอกาสการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสหวิทยศึกษาวังสีทา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาโรงเรียนวัดสองคอนกลาง, วัดหาดสองแควฯ, วัดพระพุทธบาทน้อยฯ, วัดท่าคล้อ, บ้านผังสามัคคี, บ้านหินซ้อน, วัดเตาปูน,วัดท่าสีโพธิ์เหนือ, วัดถ้ำเต่า, วัดบ่อโศรก และ โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้สามัคคี