สพป.ลำพูน เขต 2 การอบรมเชิงปฎิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฎิบัติการและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปี 2563 จำนวน 62 ท่าน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และสมรรถนะ องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2