++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีศรี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำเดือนกันยายน 2563 ++

^^วันศุกร์  ที่  25   เดือนกันยายน พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบเกียรติบัตรโครงการคนดีศรี สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประจำเดือนกันยายน  2563  ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพการปฏิบัติงานและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี  2563 ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่นางสาวสุวรีย์  พร้อมกิตติพงศ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

11-60

ธีรธิดา พรหมมาแบน