นายยงยุทธ พรหมแก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานมอบบ้านให้นักเรียนโรงเรียนสะอาดประาสรรพ์ ตามโครงการ “สร้างบ้านห่วงใย ปันน้ำใจ ให้ลูก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1”

เวลา 14.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว นายยงยุทธ พรหมแก้วผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานมอบบ้านให้นักเรียนโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ตามโ1ครงการ “สร้างบ้านห่วงใย ปันน้ำใจ ให้ลูก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” บ้านเลขที่ 115 หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ซึ่งมีนายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานฝ่ายดำเนินการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และพระครูสุทธิปุญโญภาส เจ้าคณะตำบลลำคลอง เจิมป้ายและประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล
\
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานมอบบ้านให้นักเรียนโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ ตามโครงการ “สร้างบ้านห่วงใย ปันน้ำใจ ให้ลูก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” บ้านเลขที่ 115 หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งมีนายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานฝ่ายดำเนินการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และพระครูสุทธิปุญโญภาส เจ้าคณะตำบลลำคลอง เจิมป้ายและประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล