ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้นวัตกรรมแพรวาโมเดล (PRAEWA MODEL)

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้นวัตกรรมแพรวาโมเดล
(PRAEWA MODEL) ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์