สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติราชการที่ดีฯ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติราชการที่ดี เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้และเสริมสร้างวิธีปฏิบัติราชการที่ดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและวินัยตามหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและพัฒนากระบวนงานการป้องกันปราบปรามและต้านทุจริตในหน่วยงาน โดยมีบุคลากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง เป็นวิทยากร ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง พร้อมนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ได้เข้ามาพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย